Popüler Tarih Dergisi

Milliyet 01/2016

CNNTÜRK 01/2016

Cumhuriyet Gazetesi 10/2014

Cumhuriyet Gazetesi 08/2014

NTV 01/2014

TRT Belgeseli

Atlas Dergisi

Zete Dergisi

Zete Dergisi

İTÜ Radyosu 67 Yasinda

Popüler Tarih Dergisi

Türkiye Spor Gazetesi

Varlık Dergisi

20. Asır

Akşam Gazetesi

Vatan Gazetesi

TRT2 Stüdyo İstanbul Programı

Express Dergisi

İstanbul Kültür Sanat Haritası

Star Gazetesi

Hürriyet Gazetesi

Milliyet Gazetesi

Cumhuriyet Gazetesi

Optimum

Dünya Gazetesi

ITÜ Vakfı Dergisi

Popüler Tarih Dergisi
Ağustos 2001

Oğuz Atay Bir Bilim Adamının Romanında anlatır: 1960 olayları sırasında o zamanlar yayın yapan İ.T.Ü. Radyosu kapatılmıştı. Prof. Dr. Mustafa İnan , 2 Haziran 1960 günü radyonun hürriyete kavuşması münasebetiyle şu konuşmayı yaptı:
Sayın dinleyenlerim,

İstanbul Teknik Üniversite Radyosu, bir aydan fazla susturulmayı müteakip, bugün yayınlarına başlıyor. Teknik Üniversite olarak bizler ve bütün Türk gençliği buna ne kadar sevinse ve ne kadar iftihar etse azdır.

Çünkü bu kapatma periodu, alelade bir radyonun herhangi bir sebeple çalışmasına ara vermesi gibi değildir. Bu, ilmin ve tekniğin sesinin kesilmesi ve gençliği susturma gayretinin bir maddi sembolü idi. Büyük şairimiz Namık Kemal Ne mümkün zulüm ile bidat ile imhayı hürriyet / Çalış idraki kaldır muktedir isen ademiyetten. diye bundan yıllarca evvel bağırmamış mıydı?

1945 yılında kurulur İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu. Prof. Dr. Mustafa Santur ve Doç. Dr. Adnan Ataman, Doç. Dr. Tahsin Saya, asistanları ve öğrencileriyle Gümüşsuyu binasının çatısına dikerler radyo antenini. Kurulduğu yıl 200 Wattlık bir vericiyle, kısa dalga 42 metreden daha sonra 47 m.- yaptıkları Klasik Batı Müziği yayınlarıyla kısa zamanda lkenin her yerinde, Avrupa ve hatta Avusturalyada bile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşırlar. Dinleyici mektupları akmaya başlar postadan. Diyarbakırlı bir dinleyicinin mektubu şu sözlerle biter:Beethovenın 9 nolu Koral senfonisini de ayrıca rica etmeden geçemiyoruz. Mektuplar tek tek yanıtlanır. Önceleri haftalık daha sonra aylık program bültenleri yollanmaya başlanır abone olan dinleyicilere. Program aralarında Klasik Batı Müziği kültürüne dair sorular sorulur, yarışmalar düzenlenir. Haftada iki gün Türk Sanat Müziği programları da başlar yarım saat süreli. Arif Sami Toker, Safiye Ayla, Münir Nureddin Selçuk, Zeki Müren gibi isimlerin konserleri yayınlanır. Dönemin bu unutulmaz sanatçıları plaklarını hediye ederler İ.T.Ü. Radyosuna. Erzincanda askerliğini yapmakta olan Eyüplü yazıcı onbaşı Fahrettin Baydar İstanbulda yaşayan ailesi için Ayrılık yaman kelime ve Gurbet elde her akşam şarkılarının alınmasını ister 9 Şubat 1953te Radyoya yazdığı mektupta.

Radyonun açılış müziği, Mozartın Türk Marşı diye bilinen Rondo Alla Turca eseridir. İstanbuldaki nemli konser salonlarından kayıtlar, basketbol ve futbol maçlarının naklen yayınları başlar. Hıfzı Topuz, Şevket Rado, Adalet Cimcoz ve Adalet Ağaoğlu gibi kalemler köşelerinden yüreklendirir Teknik Üniversitelileri.

Taksim Belediye Gazinosunda 1953-54 sezonunun ilk konserleri Suna Kan-İdil Biret Resitalleridir ve Harika Çocuklar İ.T.Ü. Radyosundan dinlenir. Sporseverler Galatasaray-Fenerbahe arasındaki futbol ve basketbol maçlarının bile yayınlarını Teknik Üniversite Radyosundan dinlemeyi talep ederler. İ.T.Ü. radyosu artık dinleyicilerin gönlünde İstanbul ve Ankara Radyolarının yerini almaya başlamıştır. Varlık Mecmuası 1 Şubat 1954 tarihli sayısında Ya Radyo başlıklı yazıda: "......Teknik Üniversitenin, mütevazı istasyonu ile,hiç değilse, İstanbullulara yaptığı hizmeti anmadan geçmeyelim. Bu istasyonu idare edenlerin ellerinde mahdut sayıda plaktan mrekkep bir diskotekten başka bir şey yok. Fakat bu plaklarla o kadar güzel konserler tertip ediyorlar ki, birok aydın evlerinde, bu istasyon İstanbul Radyosu'nun yerini almaya muvaffak olmuştur. Bir de çalışma saatini iki saatten dörde, beşe çıkarmasını bekliyoruz. görüşü yeralır.

1957 yılında Taşkışla binasına ve daha sonra 1963te İ.T.Ü. Televizyonu ile birlikte Maçka Maden Fakültesi binasına taşınır Radyo. Dünyanın nemli plak şirketlerinden, Konsolosluklardan, Kültür Merkezlerinden bağış yoluyla plak ve bandlar yağmaktadır. Yıllar içinde seçkin yorumlardan oluşan geniş bir diskotek ve ciddi kataloglama çalışmasıyla bir arşiv oluşturulur. Dinleyici istekleri, program metinleri, gazete küpürleri, mektupları ve yayın bültenleri yıl yıl tasnif edilerek günümüze kadar korunmuştur.

İ.T.Ü. Radyosu, tarihi boyunca öğrenci çalışanları için bir laboratuvar olmuştur. Stüdyo teçhizatının büyük bir bölümü, öğrencilerin diploma tezi çalışmalarının ürünleridir. Program yapımcısı, yönetici spiker ve teknik sorumlular olarak; Mustafa Santur başta olmak üzere, Adnan Ataman, Tahsin Saya, İbrahim Çelikbaş, Fatih Pasiner, Duran Leblebici, Vural Tekeli, Çetin İzbul, Aldo Dorfani, İnanç Kayalıoğlu, Yücel Durusoy, Yakut Paker, Sıddık Yarman, Hakan Kuntman, Osman Palamutçuoğulları, Pertev Apaydın, Atilla Atlı, (okul dışından desteğiyle) Ömer Umar ve daha onlarca İstanbul Teknik niversiteli, çok Sesli Müzik kültürünü özenli bir anlatımla mikrofona taşımışlardır.

1971'de Radyo ve Televizyon yayın tekelinin TRT Kurumuna verilmesi üzerine düzenli yayınlara son verilir ve Radyo 1980 yılına kadar yayınını aralıklarla kendi bünyesinde sürdürür. İ.T.Ü. Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamerin öncülüğünde, - o dönemde Rektör Yardımcısı idi - iki yıllık bir yeniden yapılanma sonucunda 29 Ekim 1995'te Ayazağa Kampüsü'nden düzenli yayınlarına yeniden başlar. Kamu Kurumu olan üniversitelerin yayıncılık yapamayacağını öngren mevcut Radyo TV Yasası engel oluşturur Radyo'nun atmosferdeki yayınlarına, 1999 Nisan ayında vericisi susar. İ.T.Ü. Radyosu 1960'ta, 1971'de, 1980'de... hep "ara dönemlerde" kapanmıştır.Bugün,internet ortamında canlı yayınını sürdürmektedir. Radyo dalgaları arasında yerini almak ve dinleyicisine kavuşmak için yasanın değişmesini beklemektedir.

Suha Çalkıvik