Çalışanlar

Güncel Çalışanlarımız
Gülgün ATALAY
Suha ÇALKIVİK (Yayın Koordinatörü)
Demet ÇİLDEN
Doğuş GÜLER
İdil GÜMÜŞ
Fuad İBRAHİMOV
F. Pırlanta KÖKSAL
Onur MUSAOĞLU
Emre ONAY
Atakan ÖZCAN
Aslı İdil ÖZER
Olgaç Can ÖZTÜRK
Selçuk PAKER
Murat SÖNMEZ
Lütfiye Eylül ŞEKER
Bülent YAĞCI
Çalışanlarımız
Eşref ADALI
Ziya AKÇASU
Çetin AKMANDOR
Pertev APAYDIN
İlhan ARIMAN
Adnan ATAMAN
Atilla ATLI
Nuray AYDINOĞLU
Haluk BURAN
İbrahim ÇELİKBAŞ
Mahir ÇELİKKANAT
Cem ÇITAK
Emin DİNÇ
Aldo D'ORFANİ
Yücel DURUSOY
Baki Süha EDİBOĞLU
Evrensel ERDOĞAN
Mustafa Kemal ERGEZEN
Osman GÖREN
Burak GÜÇLÜ
Nijat GÜRSOY
Gülergün GÜRSU
Engin HIRAOĞLU
Çetin İZBUL
Yaver KAMER
Bedri KARAFAKİOĞLU
Davut KAVRANOĞLU
İnanç KAYALIOĞLU
Tolay KOZACIOĞLU
Hakan KUNTMAN
Duran LEBLEBİCİ
H. Cansu METE
Avni MORGÜL
Mesut Oytun OKTAY
Kemal OZANOĞLU
Fikret ÖNCEL
Aykut ÖZTOPRAK
Yakut PAKER
Osman PALAMUTÇUOĞULLARI
Çelik PARKAN
Esad Feridun PASİN
Fatih PASİNER
Mustafa SANTUR
Tahsin SAYA
Oğuz SOYSAL
Baycan SUNAÇ
Ali TAŞDEMİR
Vural TEKELİ
Turhan TOKÇA
Arkun TUNCEL
Mert TURHAN
Altan TÜREL
Ömer UMAR
Salih Murat UZDİLEK
H. Can ÜNEN
Sıddık YARMAN
Altuğ YAVAŞ
Lütfi YENEL
Hakan YUSUFOĞLU